Вук и народна веровања

На Балкану је распрострањен сиви вук (Canis lupus) који се изловљава из спорта и забаве тј. као ловна врста, али и из других разлога. У словенској митологији вук је повезиван са божанством Дажбогом и према народном веровању Дажбог се приказивао у пратњи хромог вука. Такође, Срби су себе сматрали потомцима вука. Сматрало се да мртви преци прелазе у вучји облик, док су у неким крајевима покојника често називали вук и сматрали су да ће покојник постати вампир-вук уколико је његова мајка јела месо животиње коју је заклао вук. Сматрало се лошим предзнаком ако вук неком пређе пут, док се у неким крајевима, напротив, верује да вук доноси срећу. Према народном веровању, вук спада у нечисте животиње које се не употребљавају за јело и често се повезује са нечистим силама. Стара легенда приповеда да је ђаво направио вука од глине али није могао да га оживи. Када га је Бог оживео, вук се бацио на ђавола и угризао га, па се због тога ђаво плаши вука. Јужни Словени замишљали су вештице како јашу на вуку. У народу се сматрало опасним и само помињање вука, из страха да се изговарањем његовог имена не би до-звао и донео несрећу. Завијање вукова имало је негативан предзнак. У неким деловима Балкана после убијања вука окупила би се група мушкараца под име-ном “вучари” који су обилазили село са убијеним вуком у сврху скупљања дарова од народа. Присутно је и празноверје да вучји реп, у виду амајлије, штити од болести. Делови тела вука служили су за израду амајлија и сматрало се да имају лековита својства. Присутан је био и обичај да се у породици у којој деца умиру, новорође-
ном детету даје име Вук, са уверењем да ће дете на тај начин преживети јер ће га име заштитити (сачувати од вештица).

Народна предања о дивљим животињама проистекла су из недовољног познавања природе и неоснованог страха од ње. Очувањем наших дивљих врста и њихових станишта осигуравамо свом потомству непроцењиво природно богатство.

Према IUCN категоризацији, на глобалном нивоу, сврстан је у категорију LC (Least Concern). У Србији је заштићен законом!