Утицај локалног фолклора и културног наслеђа на однос човека према шумској корњачи

Циљ пројекта је одређивање утицаја локалног фолклора и културног наслеђа у Србији на популациони статус шумске корњаче, комбиновањем података о 1) стању популација у природи; 2) присуству у народним веровањима; 3) употреби у народној медицини и исхрани у 4) знању локалног становништва о законским прописима који се тичу заштите биолошке разноврсности. Реализација пројекта ће се одразити на побољшање односа између локалне заједнице и биодиверзитета и на подизање јавне свести о важности примене Конвенције о биолошкој разноврсности.

Пројекат је финансиран од стране The Rufford Small Grants Foundation, а детаљне информације у вези пројекта и пројектних активности можете пратити на званичној веб презентацији пројекта.

Координатор пројекта: Марко Николић

Спољашњи линкови