Успостављање конзервационог менаџмента слатина у Србији на основу мониторинга заједнице макроинвертебрата

Циљеви овог пројекта су: добијање информација о фаунистичкој компоненти слатина проценом диверзитета заједнице макроинвертебрата које насељавају слатине; карактеризација еколошких услова у слатинама; постављање основе за заштиту слатина; укључивање људи који ће истраживати ова станишта и подизање људске свести о значају слатина и значају њиховог очувања.


Пројекат је финансијски подржан од стране Rufford Small Grants Fondation

Више о пројекту на званичном сајту Руффорд фондације
Facebook страница
Координатор пројекта: Оливера Стаменковић
Контакт: olivera.stamenkovic89@gmail.com