Угрожени дневни лептири Србије — хитна потреба за истраживањем и заштитом

Овај пројекат је усмерен на прикупљање научних података, као и на едукацију и популаризацију дневних лептира, као први корак у очувању вредних врста лептира у Србији. Највећи део активности ће бити организоване у виду теренских истраживања, са циљем да се добију прецизни подаци о распрострањењу старопланинске седефице и угрожених врста из Црвене књиге лептира Србије и Европске директиве о стаништима и да се одреде нова важна станишта за очување наших лептира. Током ових активности, доста труда ће бити уложено у обуку младих ентомолога за њихове сопствене пројекте и истраживања и у успостављање мреже људи и невладиних организација укључених у очување дневних лептира.

Пројекат је подржала Rufford Small Grants фондација, а нешто више о њему можете сазнати на веб страници пројекта.

Координатор пројекта: Милош Поповић