Високопланински водени екосистеми Србије

Планински и високопланински предели Србије, као део балканског полуострва, представљају један од 6 центара биодиверзитета Европе. Важност ових осетљивих Система и њихова осетљивост на тренутне промене постаје све евидентнија. Ово се посебно односи на слатководна станишта и организме који у њима живе, смештени у најугроженијим екосистемима- бореалним шумама, алпским ливадама и пашњацима. На овој страници ћемо покушати да поделимо наша искуства и искуства са терена, надајући се да ћемо подићи свест о значају и корисности ових предела. Наше тренутно истраживање се односи на очување високопланинских предела Србије који су под утицајем климатских промена. Прва два подручја која ћемо покрити овим истраживањем су језеро Власина и Стара планина.