Животиње

Румени жутаћ у Србији

Румени жутаћ (Colias myrmidone) је некада био редован становник Србије, а данас о његовом присуству сведоче једино стари научни радови и неколико прашњавих јединки у вредним збиркама природњачких музеја. Судећи по картама изгледа да је његово распрострањење било везано за Дунав и низије других већих река. Пошто је највероватније да никада нећемо знати где је …

Румени жутаћ у Србији Read More »

Потрага за панонским преливцем

Apatura metis (Freyer, 1829) – панонски преливац Панонски преливац је строго заштићена врста код нас и означена је као рањива (VU) у прелиминарној црвеној листи дневних лептира Србије. Наведена је у оквиру европске Директиве о стаништима (унутар прилога II и IV) и оквиру Бернске конвенције, чиме је истакнут приоритет за њено очување на подручју Европе …

Потрага за панонским преливцем Read More »